Skupinska terapija (družinska) je enaka psihoenergetski terapiji, s to razliko, da so prisotni tudi partner in otroci.

skupinska terapija